Značenje tarot karte odijela mačeva

Odijelo mačeva postoji unutar tarotove Manje arkane, skupa od 56 karata koje obično simboliziraju svakodnevna događanja u životu. Odijelo mačeva odgovara elementu zrak . Zamislite ovaj element kada vidite tarot kartu s mačevima; vjetar može biti oštar, prenosi poruke, jasan i transparentan, tako da vam omogućuje da vidite stvari jasno.

Odijelo mačeva predstavlja našu sposobnost razmišljanja i logike. Kada se odijelo mačeva pojavi u čitanju tarota, oni mogu označavati ono što naš racionalni um kaže, kao i stvari koje su povezane s komunikacijom, a ponekad i sukobom.

Snage odijela mačeva

Snage ovog odijela su sve u području misli, inteligencije i komunikacije. To je način na koji strukturiramo svoj svijet, organiziramo i analiziramo podatke. To nam daje znanje i jasnoću. Ljudi koji su vezani za odijelo mačeva, znatiželjni su, logični, disciplinirani, moralni i pošteni.


Slabosti odijela mačeva

Unutar tarota, odijelo mačeva također može biti problematično. Zamislite da se mačevi mogu koristiti i za dobro i za zlo; ima moć spasiti, prekinuti ili povrijediti. Stoga je ovaj element također povezan s sukobom, agresijom i nasiljem. U najgorem slučaju, odijelo mačeva može koristiti logiku i riječi za maltretiranje i zastrašivanje. Karte obrnutih mačeva obično imaju veze s osjećajem nemilosrdnosti, hladnoće i zbunjenosti.

Tarot korespondencije u odijelu mačeva

odijelo mačevima
element zrak
ključne riječi logika, ideje, intelekt, komunikacija
dvojnost aktivan
astrološki znakovi blizanci, vaga, vodenjak
alternativnih imena pikovi
jungovsku funkciju razmišljanje

Element zraka i tarot korespondencije odijela mačeva

Infografika korespondencije Air Elementa - Značenja tarot karte odijela mačeva